Spring til indhold

Priser og betingelser

Alle bosiddende i det gamle Ullerup kirkesogn og de foreninger, der benytter
lokaler på Bakkensbro.
Den person der står som lejer på kontrakten, er ansvarlig for benyttelse og
aflevering af lokalerne.
Lokalerne kan anvendes til forsamlinger, fester og børnefødselsdage ( med
voksnes tilstedeværelse )
Dog frabeder vi os ungdomsfester.
Lokalerne er til maks. 70 personer.
Prisliste:
Alle dage fra kl. 13 til dagen efter kl. 10.
Hverdage ( mandag til torsdag ) kr. 500
Ekstra dag før festen kr. 250
Weekends ( fredag, lørdag eller søndag ) kr. 900
Ekstra dag før festen kr. 450
Sammen med lejen opkræves betaling til rengøring kr. 600 – Dette er dog valgfrit for de foreninger på BAKC ,der to gange årligt kan låne lokalet vederlagsfrit.
Der er indført obligatorisk rengøring i festsalens arealer ( vær dog opmærksom på lejers egen oprydning og rengøring ) og depositum er afskaffet.
Lejer er erstatningspligtig for ødelagte ting.
Ved afbestilling senere end 4 uger før den bestilte dato, bortfalder retten til
tilbagebetaling af den indbetalte leje.
Nøgle-udlevering og -aflevering m.m.:
aftales med udlejer 4 dage før lejedato.
Lokaleudlejning Tlf.: 4267 5939
Hverdage mellem 16.00-20.00

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup