Generelle betingelser

2015.01.08
Retningslinjer for udlejning- udlån af
Bakkensbro Aktivitets og Kultur-Center`s fest-lokaler!
Officielle udlejningspriser: Se separat pris og betingelsesliste!
Interne udlåns / leje betingelser:
Formålet med foreningen BAKC er at fremme aktiviteter og fællesskaber i lokalområdet!
Derfor stiller vi, udover folkeoplysningsudvalgets tildelte foreninger, lokaler til rådighed til det lokale foreningsliv.
Når en af de lokale foreninger, eksempelvis landsbylauget, udvalget for BAKC, eller en tredje forening, ønsker at lave et arrangement, hvor alle lokalområdets borgere er inviteret, finder ”udlåns / leje-afdelingen” i samarbejde med ansøgeren, de bedst egnede lokaler. Disse stilles vederlagsfrit til rådighed.
De lokale brugere af huset kan, 2 gange årligt, vederlagsfrit, afholde arrangementer i forsamlingslokalerne.
Om et arrangement er et låne eller et leje arrangement, afhænger i vid udstrækning af om det har privat eller offentlig karakter!
Det er BAKC`s udvalget meget magtpåliggende, at lokaler der har været lånt / lejet, afleveres i mindst lige så rengjort stand, som ved modtagelsen.
Hvis en låner / lejer ønsker det, kan der formidles kontakt til en rengøringsassistent, naturligvis mod betaling.
Udvalget for Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter