Skulle der være foreninger som ønsker med på siden, eller foreninger der har rettelser, så vil de blive indført ved henv. til webmaster webmaster@au-laug.dk
Sundeved Tennis Club
Peter Tofthøj
Blans Østermark 2c
Tlf: 23956580
Mail: tennismandfor@gmail.com
Cykelklubben Nix Tempo
Kristian Røjgaard
Avnbøl Jagtforening
Lorenz Peter Lorenzen
Avnbøløstenvej 69, Avnbøl
Tlf: 74 46 13 72 / 23 25 69 52
Mail:tingvejgaard@gmail.com
Badminton
Lorenz Lei
Tlf: 61 72 54 11
Mail: lorenz.c.lei@gmail.com
Klubben BOBS
Betina Hoyer Sinnbeck
Tlf:
Mail: bobs@netmail.dk
Løbeklubben Tempo
Anne Østergaard
Tlf: 26208304
Mail: famostergaard@ofir.dk
Menighedsrådet i Ullerup Sogn
Lis-Ann Rotem
Langbro 2B, Ullerup
Tlf: 74 46 12 17 / 29 93 00 02
Mail: laro@km.dk
Eckersberg Børneunivers
Der er cykelsti hele vejen mellem
Avnbøl-Ullerup-Blans
http://www.eckersberg-friskole.dk/
http://www.facebook.com/VoresEckersberg
Avnbøl Ringriderforening
Formand:
Birgitte Schmidt Tlf. 20 76 88 73
Kasserer:
Helle Hansen Tlf. 61 70 22 72
Avnbøl/Ullerup Vandværk
Frits Friedrichsen
Tunnelvej 2, Avnbøl
Tlf: 74461977
Mail: fcf@mail.dk
Nydam Mose
Kontaktperson:
Jørgen Lind
Bakkensbro 4, Ullerup
6400 Sønderborg
tlf. 26 24 66 33
Mail: cogjlind@os.dk
Historisk Forening for Sundeved
Carl Peter Møller
Guldtoft 4, Avnbøl
Tlf: 74461440
Mail: 461440@mail.dk
Ullerup friv. Brandværn
Kaptajn Jørn Mathiesen
Vestvejen 6, Ullerup
Tlf: 74461851
Mail: kaptajn@ufbr.dk
Lokalhistorisk forening
John Solkær
Bakkensbro 6, Ullerup
74461493
Mail: sundevedarkiv@gmail.com
Sundeved Gymnastikforening
Jutta Østergaard
Tlf: 31 22 10 01
Mail: jutta.oestergaard@gmail.com