Landsbylaugets BAKC-udvalg

Landsbylauget er paraplyorganisation for BAKC
Under landsbylauget er et selvstændigt udvalg, som fordeler foreningerne,laver regler for brugen af huset, er bygningsansvarlige, låner lokaler ud og udlejer festsalen!
Et medlem fra landsbylauget er formand for udvalget og vedkommende sætter så i fællesskab med andre resten af holdet.
Udvalget som det ser ud 2018-2019:
Formand: Dorthe Strange Nielsen, dstrangenielsen@hotmail.com – 40 86 09 85
Sekretær:
Kasserer: Lars Lindskov Beck, larslindskovbeck@gmail.dk 
Pedel: Helge Mathiesen, helge.matthiesen@post.tele.dk – 23 64 95 59
Udlejning: Helga Staugaard, hstaugaard@gmail.com – 61 71 14 02
Udlejning: Laila Møller Bruhn, lailamoeller60@gmail.com – 23 32 70 34
Grønne områder: Familiekollektivet Nøddebo hjælper med områderne