Spring til indhold

Nydamselskabet / Nydambådens laug

Nydamselskabet / Nydambådens laug

Nydamselskabets formål er at:

fremme forskning i den arkæologiske og historiske verden, der knytter sig til Nydam mose

formidle viden om fundene i mosen samt om mosens historie

medvirke til, at der gennemføres en tilbundsgående undersøgelse af bevaringsforholdene for de tilbageliggende oldsager

sikre, at der på dette grundlag træffes de rigtige dispositioner for, at oldsagerne i mosen bevares. Enten ved at sikre bevaringsforholdene eller ved, at der gennemføres de nødvendige udgravninger

skabe basis for, at Nationalmuseet, Museum Sønderjylland og tilknyttede museer kan gennemføre arkæologiske udgravninger i mosen med tilhørende konservering

arbejde for at bevare og videreudvikle de permanente udstillinger i Sønderjylland, der knytter sig til Nydam mose

medvirke til at beskytte mosen og dens omgivelser

Nydamselskabet er et selskab der er åbent for alle

med faste mødetider
tirsdage kl. 18 – 22
og
torsdage kl. 9 – 16
og ellers efter behov

Formand:
Peter Jørgensen Nørremølle

Kontaktperson:
Jørgen Lind
Bakkensbro 4, Ullerup, 6400 Sønderborg
tlf. 2624 6633
cogjlind@os.dk

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup