Månedsarkiv: november 2007

Avnbøl-Ullerup, så tændes juletræerne.

images_1.jpg 

Lørdag d. 1. december 2007  kl. 10.00

sættes byernes juletræer op.

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug sætter juletræerne op

 hhv. i Avnbøl ved miljøstationen,

og i Ullerup modsat kroen ved Højholt skiltet.

Med Julehilsen

Bestyrelsen

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug
Dit lokale Talerør

Dit landskab – Din natur

Ullerup er blandt andre blevet udvalgt  som område til fornyelse.
(se nederst i dokumentet.)

AU-Laug har foreslået følgende: 

 1.Vi kunne tænke os en brolægning af kirkepladsen

 2. Forny og synliggøre de eksiterende stier, Kirkestien og stien bag ved Rosenvej

 3. En sti til Avnbølsned skov.

 4. Byggegrunde bag ved Rosenvej og et Ollekollebyggeri bag ved Kapelleniet
___________________________________________________________________

Efter en veloverstået konference den 25.10. har Naturgruppen vurderet de indkomne
tilmeldinger om at blive pilotlandsby i det videre projektforløb. Flere faktorer har spillet ind
på valget af de udvalgte områder.
Nogle landsbyer har et stort naturindhold i forvejen, og her handler det måske om at
synliggøre og om at løfte det man har. Andre steder er mulighederne i naturen måske ikke
så åbenlyse, og her vil fokus måske være på nye tiltag.
Nogle landsbyer har en spændende geologi, som er en del af landsbyens grundlag. I
andre spiller kulturhistorien en stor rolle. Hos nogle er der aktive institutioner, der bliver en
del af planlægning, og i andre har man stor opmærksomhed på turistpotentialet.
Der er i udvælgelsen taget hensyn til en vis geografisk fordeling inden for kommunen.
De udvalgte landsbyer er:

Kværs – Iller – Skovby – Østerholm – Ullerup
___________________________________________________________________

I er velkomne til at komme med andre forslag og  ideer til fornyelse.

Avnbøl Ullerup Landsbylaug
Dit lokale Talerør

Bevilliget cykelsti mellem Avnbøl og Adsbøl

AU-Laug har forespurgt Sønderborg kommune vedrørende rygter omkring cyklesti mellem Avnbøl og Adsbøl

Vi har fået følgende svar:

Vedrørende den kommende cykelsti mellem Adsbøl og Avnbøl, så er den på nuværende tidspunkt budgetlagt til udførelse i 2010. Det kan dog altid ske ændringer i prioriteringen, da mulighederne for en gennemførelse af anlægsprojekter af denne art, altid vil være afhængig af den økonomi der er til rådighed.

Med hensyn til stiens linieføring, så er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvordan den skal være.

Venlig hilsen
Leif Louring-Andersen
Afdelingsleder
Sønderborg Kommune

Fagcenter Teknik l Veje og Trafik

Vi kunne godt tænke os ideer og kommentarer til hvor cykelstien skal ligge..

Avnbøl Ullerup Landsbylaug
Dit lokale Talerør

AU-Laugs første hjemmeside

Velkommen til Avnbøl-Ullerup Landsbylaugs hjemmeside.
Siden er blevet til i samarbejde med Landdistrikternes Hus som har hjemmesiden www.infoland.dk der forklarer intensionen med hjemmesiderne.

Hjemmesiden for Avnbøl og Ullerup Landsbylaug vil naturligvis blive løbende opdateret med de aktiviter som au-laug har i gang. Vi modtager gerne indlæg fra alle i området om små og store nyheder, debatoplæg, forslag til aktiviteter m.v., dette kan gøres ved at kommentere de enkelte indlæg. Direkte kontakt til bestyrelsen for au-laug kan indtil videre gøres via siden Bestyrelsen, hvor de enkelte er opstillet. Der vil i nærmest fremtid blive mulighed at skrive til Bestyrelsen direkte fra hjemmesiden, samt blive mulighed for udsendelse af nyhedsbrev til interesserede.

Svend Ove Edemann er webmaster og administrator, Helga Staugaard og Leif Thiesgaard er webmaster og er hermed ansvarlige for opdatering og udvikling af hjemmesiden, men alle er som sagt velkomne til at bidrage.