Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Bevilliget cykelsti mellem Avnbøl og Adsbøl

AU-Laug har forespurgt Sønderborg kommune vedrørende rygter omkring cyklesti mellem Avnbøl og Adsbøl

Vi har fået følgende svar:

Vedrørende den kommende cykelsti mellem Adsbøl og Avnbøl, så er den på nuværende tidspunkt budgetlagt til udførelse i 2010. Det kan dog altid ske ændringer i prioriteringen, da mulighederne for en gennemførelse af anlægsprojekter af denne art, altid vil være afhængig af den økonomi der er til rådighed.

Med hensyn til stiens linieføring, så er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvordan den skal være.

Venlig hilsen
Leif Louring-Andersen
Afdelingsleder
Sønderborg Kommune

Fagcenter Teknik l Veje og Trafik

Vi kunne godt tænke os ideer og kommentarer til hvor cykelstien skal ligge..

Avnbøl Ullerup Landsbylaug
Dit lokale Talerør

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup