Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Dit landskab – Din natur

Ullerup er blandt andre blevet udvalgt  som område til fornyelse.
(se nederst i dokumentet.)

AU-Laug har foreslået følgende: 

 1.Vi kunne tænke os en brolægning af kirkepladsen

 2. Forny og synliggøre de eksiterende stier, Kirkestien og stien bag ved Rosenvej

 3. En sti til Avnbølsned skov.

 4. Byggegrunde bag ved Rosenvej og et Ollekollebyggeri bag ved Kapelleniet
___________________________________________________________________

Efter en veloverstået konference den 25.10. har Naturgruppen vurderet de indkomne
tilmeldinger om at blive pilotlandsby i det videre projektforløb. Flere faktorer har spillet ind
på valget af de udvalgte områder.
Nogle landsbyer har et stort naturindhold i forvejen, og her handler det måske om at
synliggøre og om at løfte det man har. Andre steder er mulighederne i naturen måske ikke
så åbenlyse, og her vil fokus måske være på nye tiltag.
Nogle landsbyer har en spændende geologi, som er en del af landsbyens grundlag. I
andre spiller kulturhistorien en stor rolle. Hos nogle er der aktive institutioner, der bliver en
del af planlægning, og i andre har man stor opmærksomhed på turistpotentialet.
Der er i udvælgelsen taget hensyn til en vis geografisk fordeling inden for kommunen.
De udvalgte landsbyer er:

Kværs – Iller – Skovby – Østerholm – Ullerup
___________________________________________________________________

I er velkomne til at komme med andre forslag og  ideer til fornyelse.

Avnbøl Ullerup Landsbylaug
Dit lokale Talerør

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup