Månedsarkiv: juni 2008

Mød landsbylauget på Bakkensbro skole

Landsbylauget bakker op om S.F.O. arrangement.

S.F.O. Ullerup har indbudt til loppemarked. Børnene må indbyrdes bytte og sælge og købe ved hinanden.
der vil også være tombola.

landsbylauget sælger gril pølser og vand og øl, samt soft is. Og er altid parat til en snak om vores lokalområde.

Invitation til opstartsmøde vedr. etablering af Børneunivers i Ullerup.

 Søren Hansen Skoleleder Bakkensbro skole, har inviteret foreninger og interessenter til møde på Bakkensbro skole, torsdag d. 12-06 til information om kommunens oplæg. Og der er muglighed for at komme med ideer.

landsbylauget er inviteret og vi kommer med interesserede øre, og et par foreslag.

Se invitation nedenfor. 

_____________________________________________________

Invitation til opstartsmøde vedr. etablering af Børneunivers i Ullerup.  

Hermed inviteres til møde vedr. børneunivers i Ullerup. Det er tanken at vi på dette første møde, vil gennemgå kommunens oplæg og dernæst arbejde ud fra egne ønsker og visioner.  Der kan være rigtig mange indgangsvinkler til et børneunivers, herunder hvilke visioner der skal være indeholdt i projektet, hvem der skal tilgodeses, den fysiske placering osv. osv.

Derfor er der også inviteret en bred række af interessenter, som vi håber, vil være med til at bidrage med inputs til den overordnede vision. Dernæst vil vi gerne have nedsat en styregruppe, som så skal arbejde videre med selve processen der skal foregå, for at nå frem til den endelige vision.

Mødet afholdes:

 Torsdag d. 12. juni kl. 19. – 21 på lærerværelset, Bakkensbro Skole.  

Vi håber at se så mange som muligt, så vi kan få alle de gode ideer på bordet inde vi for alvor sætter gang i processen.

   

Evt. afbud til undertegnede senest d. 10. juni.

    

På opstartsgruppens vegne.

Venlig hilsen

Søren Hansen

Skoleleder

Bakkensbro skole.

seha@sonderborg.dk

Motorvejsafkørsel / rundkørsel ved Avnbøl Ullerup / Avnbøl.

Avnbøl Ullerup d. 5/6 2008

Skal sendes til flere f.eks. motorvej, kommune, slagteri, Gråsten, Adsbøl osv.

Motorvejsafkørsel / rundkørsel ved Avnbøl.
Vi i Avnbøl Ullerup landsbylaug, ser med glæde frem til den kommende motorvej. Vi ser også frem til, at en stor del af både den tunge trafik samt en del af personbiltrafikken forsvinder fra de eksisterende hovedveje, blandt andet hovedvej 41 mellem Åbenrå og Sønderborg.
Samtidig frygter vi den forøgede især tunge trafik, der vil komme på Truenbrovej/Avnbølvej til og fra Danish Crown slagteriet i Blans, når motorvejen er færdig. Det vi frygter, er at byerne bliver skåret midt igennem.
Det vil, ikke mindst for børnene i området, blive et stort problem, hvis trafikken bliver årsag til denne deling. Vejen er børnenes skolevej, og de færdes der også på andre tidspunkter; når de skal lege med deres kammerater og når de skal til sport.
Vejene bliver voldsomt befærdede, der vil ske en stigning i antal personbiler, men også den tunge trafik vil blive forøget.
Derfor har vi overvejet muligheden af en omfartsvej omkring byerne. Som udgangspunkt er dette en god og holdbar løsning på problemet. Ulempen er, at der skal anlægges en helt ny vej rundt om byerne. Når der kommer en motorvejsafkørsel til området, er der gode muligheder for at byerne vokser, og hvor skal en omkørselsvej så ligge, for ikke at bremse byernes vækstmuligheder?
Det vi foreslår er, at motorvejsafkørslen bliver flyttet vestpå til Bojskovvej.

Dette vil der være mange fordele ved:
    • Avnbøl og Ullerup bliver ikke skåret over på tværs af tung trafik.
    • Det samme gælder for Adsbøl.
    • Gråsten får en direkte tilkørsel til motorvejen, så trafik imellem det nordlige industriområde og motorvejen ikke skal igennem Adsbøl.
    • Danish Crown slagteriet i Blans får en tilkørsel til motorvejen, så trafikken dertil ikke skal igennem mindre byer. Fra motorvejen kan de køre ad den udvidede Bojskovvej, ud på Åbenråvej, der er bygget til tung trafik, og derfra ned ad Langbro, hvor slagteriet ligger.
    • De formentlig snart 1200 ansatte (heraf en del fra Tyskland), der dagligt kører til og fra arbejde, kan tage samme vej.
    • Landbrugsskolen får en direkte tilkørsel til motorvejen.
    • Vores universitetshospital, Gigthospitalet i Gråsten, får kortere vej til motorvejstilkørslen.
    • Vi slipper for senere at skulle få etableret en omkørselsvej.
Konsekvensen af denne vejomlægning vil være, at Bojskovvej og Fiskebækvej skal udbygges, men mener, at denne løsning er den bedste. Merprisen, hvis man sammenligner med en omkørsel omkring byerne, må blive begrænset.
Hvis afkørslen placeres ved Bojskovvej er der taget højde for, at Alssundbroen måske bliver for lille. Det vil være muligt at forlænge Bojskovvej over Brobølvej bagom Blans og over til Als omkring Hardeshøj / Mjels. På Als er hovedvejen i forvejen godt udbygget, således får Sønderborg to indfaldsveje.

Gennem disse tiltag mener vi, at vejen vil være fremtidssikret.
Trafikudvalg og
Avnbøl Ullerup landsbylaug

Dit lokale talerør

Asmus Madsen