Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Generalforsamling 2007

Avnbøl Ullerup landsbylaug
Indkalder til generalforsamling d. 26-02-08.
Kl. 19.30 på bakkensbro skoles bibliotek.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Laugets fremtidige arbejde.
6. Forelæggelse af budget.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er vi vært på en kop kaffe og en bolle med pålæg eller ost.

Vi vil fortælle om hvad vi laver og ligge på til en snak om nærmiljøet.

Se mere på https://www.au-laug.dk

Avnbøl Ullerup Landsbylaug.
Dit lokale talerør.

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup