Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Efter et godt møde, og generalforsamling med 20 fremmødte.

Efter et godt møde, og generalforsamling med 20 fremmødte.
Hvor vi blandt andet, drøftede nærmiljøet, og snakkede en del om trafiksikkerheden i forbindelse med motorvejens komme. Nedsatte vi et udvalg med trafikken som arbejdsområde.
Vi snakkede også om naturen, og om de muligheder der er i den i fremtiden.
Vi fik også en debat om hvordan vi gør os selv mere synlig, for vores borgere.
Jeg som formand vil gerne takke de fremmødte, den afgående bestyrelse for et godt år. Og jeg ser frem til et godt samarbejde fremover i den nye bestyrelse. Samt velkommen til vore nye bestyrelses medlemmer.
Første møde i den nye bestyrelse er d. 10-03-08 kl. 19.30. med første punkt der er konstituering.
Asmus Madsen Formand.

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup