Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug indkalder til generalforsamling

….samt foredrag om Generationskryds – Hvad kan vi bruge Avnbølsned til?

den 8. marts 2010 Kl. 19.30 på
det gamle kommunekontor

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Laugets fremtidige arbejde
6. Forelæggelse af budget
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter
8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage

Klik på billede for at se indkaldelse

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup