Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Tirsdag d. 19 maj – Udviklingsplan i Avnbøl-Ullerup

Sønderborg Kommune har i kommuneplanen for 2005-2017 sat landsbyer og landsbymiljøer på dagsorden. I den forbindelse har Sønderborg kommune ønsket, at alle landsbyer laver en udviklingsplan.

En udviklingsplan, som har det formål at få beskrevet, hvilke visioner man har for sit område, samt beskrivelse af hvilke tiltag, man gerne vil lave over den kommende årrække.

Det er også tanken, at udviklingsplanen kan bruges til at skabe en dialog med politikerne om vores område og bruges som grundlag for at søge midler til tiltag, man gerne vil lave i sin landsby.

Det sker på skolens bibliotek

Tirsdag den 19. maj klokken 19.30

Lad os høre hvad du synes, der skal ske af udvikling i vores område.

Lad vores tanker og ønsker flyve højt – hvordan skal vores område se ud om fx 15 år?

Hvad kunne vi tænke os?

  • Skal vi arbejde for sikre skoleveje?
  • Hvordan kan vi samles i området – et medborgerhus?
  • Natur i området – skal vi arbejde for en naturlegeplads i Avnbøl Sned og en sti derud?
  • Kan vi skabe mulighed for nye arbejdspladser og nye boliger?

En ting er sikkert – udvikling kan vi kun skabe, hvis vi står sammen –

så mød op og sæt dit fingeraftryk i den kommende udviklingsplan for området!

For at hjælpe os på vej med en udviklingsplan for området kommer Julie Thorsø Hansen fra Sønderborg kommune.

Bestyrelsen


 
 
 
 
 

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup