4 thoughts on “Skal Bakkensbro Skole lukkes?

 1. Anders Bladt

  Følgende mail er sendt til Bormester Aase Nygaard og byrådsmedlem Gitte Uttrup (27/9), samt til Kommunens side for kommentarer vedr. skole lukningerne.

  Kære Borgmester Aase Nygaard og Nabo Gitte Uttrup,

  Hvor er det skuffende i dag at læse på Kommunens hjemmeside, at flertalsgruppen i Sønderborg Kommune indstiller til at lukke de små Landsby Skoler.

  Har i da helt glemt jeres Værdigrundlag og hvilke værdier i gik til valg på, eller var det bare varm luft!?

  “En velorganiseret og lokalt forankret folkeskole med et højt kvalitativt niveau”, sådan husker jeg jeres valgløfter, og det er også det der stadig står skrevet på jeres hjemmeside, og i jeres værdigrundlag.

  ——–

  En velorganiseret og lokalt forankret folkeskole med et højt kvalitativt niveau.

  Fælleslisten er bevidst om folkeskolens betydning for at et lokalområde kan fastholde og tiltrække børnefamilier, samt dens værdi for borgerne som katalysator for kulturlivet og ved at være et naturligt samlingssted.

  Fælleslisten vil i kommunalbestyrelsen overordnet arbejde for en sammenhængende skolestruktur i kommunens område, hvori skolerne kan være kulturelle omdrejningspunkter i lokalområderne.

  Skolerne skal give eleverne en velorganiseret og tryg skolegang, med en undervisning der er både lærerig og personligt udviklende.

  For især de mindste årgange, skal skolegangen kunne ske så tæt på deres bopæl som muligt.

  Vi vil herunder i kommunalbestyrelsen mere konkret arbejde for:

  * Et generelt og gennemgående højt kvalitetsniveau i skolerne – både når det gælder pædagogisk udvikling, evaluering af undervisningen og elevernes tilegnelse af lærestoffet samt tidssvarende undervisningsmidler og fysiske rammer.

  * En styrkelse af de specifikke tilbud for elever med særlige behov – og af samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politiet om unge med særlige problemer.

  * En hensigtsmæssig spredning af fremmedsprogede elever på kommunens skoler, således at deres integration i samfundet bliver fremmet.

  * Et velfungerende og ligeværdigt samarbejde mellem skole, elev og hjem, som et vigtigt fundament for skolen.

  * En fortsat udvikling af skolefritidsordningen og gode eftermiddagstilbud for alle elever i 4. til 6. klasse.

  * En styrkelse af forældrenes indflydelse på skolens udvikling – med skolebestyrelserne inddraget i udviklingen af kommunens skolepolitik.

  Fælleslisten ser i øvrigt områdets fri- og efterskoler som et værdifuldt alternativ til vore folkeskoler.

  ——

  Så derfor kære Aase og Gitte, stå nu ved jeres værdigrundlag, træk jeres forslag tilbage, og gå ud og kæmp sammen med alle os borgere ude i landsbyerne, for at bevare de små landsbyskoler, og dermed de små landsbyer.

  Vi på landet, har så meget at byde på, og kræver så lidt, men lukker i landsbyskolen, så lukker i Landsbyen!

  I Avnbøl og Ullerup står vi sammen om at bevare Bakkensbro Skole.

  Med venlig hilsen

  Anders Bladt

 2. Jeanette Ganderup Møller

  Vi er rimeligt nytilflyttet til Bojskov, og har med STORT omhu valgt Bakkensbro skole til vores dreng på 6½ år. Skolen er udvalgt udfra et møde vi havde med inspektøren (Søren)
  Vi blev vist rundt på skolen og der var INGEN larm på gangen overhovedet på rundturen, nogle klasser havde ikke engang dørene lukket til undervisning. Der blev udvist stor respekt for elever med særbehov! Og ALLE på skolen elever som lærer er hjælpevillige.
  Der er lagt hårdt ud med læringen fra starten af skoleåret og der bliver virkelig givet en “skalle” for at det er interessant og spændende, og børnene nærmest kæmper for at komme hjem med lektier. Niveauet er højt som humøret. Det er så skønt at opleve!
  MEN AK, nu truer en lukning af denne fantastiske skole! HVORFOR????
  Har de mon tænkt på at de små skal kører langt i skole? Det er en lang usikker tur, hvad havde de tænkt.? at fra 0. klasse skal børnene køre på cykel? For en busrute fra os i Bojskov til Sottrup er vel utænkeligt? Og bliver det så gratis for os? Hmm belastning på kommunekassen! Bliver der lavet sikre cykelstier til de små pus? Nej for det er der heller ikke råd til, selv vejene herude ligner et bombekrater, efter alle de tunge maskiner har kørt til motorvejen.
  Så er der vel kun muligheden for at vi forældre så selv skal køre børnene i skole, dvs en bil pr familie skal til sottrup hver morgen, tak skæbne for et trafik kaos det giver + forurening, føj!!!
  Kan vores børn bydes at skulle være 30 børn i en klasse på 45 kvadratmeter? lærer de så noget? der er jo så ikke engang 1 min tid pr barn pr lektion, der skal jo også gennemgåes lektier fra dagen i forvejen! hvad så med de svage elever? havd med de meget stærke elever?
  OK! Hvad gør vi med bygningerne? de står vel bare og forfalder, bliver ikke brugt, ruder der bliver smadret! udgifter til Sønderborg kommune! Jeg kan ikke se at der er nogen besparelser! dårligere stillede børn, bygninger der forfalder, klasserne der hurtigt vil blive slidt pga mange børn, lærer der får stress da det kræver ekstra med mange elever, cykelstier der vel skal forbedres? busforbindelser der skal udvides? Hvor skal vi gå til fritidsaktiviteter? Hvad hvad hvad? kan ikke finde det positive i det her!

 3. aanne loff Østergaard

  Lukning af Bakkensbro skole.

  Tirsdag den 27.09 kom jeg op på skolen, for at starte et hold op i gymnastik. Jeg blev meget forundret, da jeg så at skolegården var fyldt med forældre og børn, som var meget frustrerede. Jeg fandt dog hurtig ud af hvad årsagen var. Der var kommet en presse meddelelse ud om at skolen skulle lukkes.
  Min første tanke var at det bare ikke kunne være rigtigt. En god og velfungerende skole med 117 børn.
  Skolen er midtpunkt for vores lokalområde og er rammen om et godt og aktivt idrætsliv.
  Jeg skulle netop ind og sige goddag til 20 små gymnaster og ønske dem en god sæson.
  Hvis politikerne ønsker, at lukke Bakkensbroskole, hvor skal vi så være fremover. Når der er fordeling af timer, der er til rådighed i hal og gymnastiksale i Sønderborg kommune, er det svært at få kabalen løst. Bakkensbroskole er en af de gymnastiksale der bliver brugt til idræt og aktiviteter alle ugens 7 dage.
  Sundeved gymnastikforening bruger bakkensbroskole rigtigt meget. Vi prioritere lokalområdet højt, og at alle og især børn kan gå eller cykle til deres idrætsaktivitet.
  Sundeved Gymnastikforening har et godt samarbejde med skolen, som vi ønsker at bevare.

 4. AndreasLP

  De ka’ ik’ lukke skolen for i loven står der “en skole må ikke lukkes hvis den udfølger alle krav for skolerne”. jeg har undersøgt det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *