Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

oplæg til din natur i Sønderborg kommune. 3. oktober

3. oktober 2007

Til formænd for Landsbylaug i Sønderborg Kommune

Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

Andreas Andersen fra DN Sønderborg

Turistchef Lisbeth Holm Møller

Sønderborg Kommune sætter fokus på naturen og landskabet omkring kommunens landsbyer på en minikonference for repræsentanter for alle landsbylaug. Deltagerne skal bidrage med input til, hvordan vi kan arbejde videre med natur- og landskabsressourcerne for at gøre landsbyerne mere attraktive og skabe grundlag for bosætning og evt. udvikling af arbejdspladser.

Minikonferencen finder sted:

Torsdag den 25.10. kl. 19.30 på Fjordhotellet i Augustenborg

Ud fra input på konferencen udpeges der fem landsbyer, som med bistand arbejder videre med en mere omfattende landskabsanalyse, hvor de ressourcer, der allerede er til stede kortlægges og der laves en plan for naturen og landskabet. Planen kan skabe en større opmærksomhed på de landskabelige omgivelsers betydning for bosætning og etablering af arbejdspladser. Planen kan evt. lægges på laugets hjemmeside.

Resultaterne fra arbejdet med de fem landsbyers landskabsplaner skal munde ud i et ressourcekatalog, der kan tjene til inspiration for de andre landsbyer i kommunen. De gode ideer, der kommer frem undervejs kan hjælpe andre landsbyer til at gøre landskabet til en vigtig faktor for landsbyens synlighed.

NB Hver laug har mulighed for at sende 5 personer til konferencen. Denne invitation er kun sendt til formændene for laugene og det er derfor laugenes eget ansvar, at sammensætte en gruppe, der ønsker at deltage. Inddrag også gerne institutioner eller foreninger, der benytter landsbyens nærområde.

På konferencen er der også inviteret politikere fra Teknik- og Miljøudvalget som observatører og repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Ferieregion Sønderborg, der kan bidrage til specialviden i forløbet.

På konferencen vil der være indlæg fra forskellige fagpersoner og herefter vil der være åben debat, hvor det er vigtigt, at repræsentanterne fra laugene fremkommer med konkrete problemstillinger og/eller ideer fra deres nærområde. I forløbet op til, er der annonceret i dag- og ugeblade, så beboere i og omkring landsbyerne har mulighed for at frembringe og evt. koordinere deres ønsker og ideer via laugsrepræsentanterne.

Kontaktperson/ Hvis du vil vide mere: Marianne Tychsen, Naturafdelingen, Sønderborg Kommune 88725462/27905462 (9-12).

Dit landskab – Din natur.

Invitation til minikonference

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup