Kategoriarkiv: Natur

Nyt fra “Dansepladsen”

Nu hvor vi lige har set pinsesolen danse, bøgen er sprunget ud og anemonerne er så godt som afblomstrede for denne gang, er skovens store maskiner igang med at gøre det sidste arbejde på ”Dansepladsen”. Dansepladsen, og området omkring den, er blevet tyndet (fældet) for store værdifulde træer og selve pladsen er blevet skovet (fældet) fri for alle mindre træer. Læs resten

AU-Laug Møde i Naturgruppen d. 13 maj.

Hej alle Naturelskere

Marianne Tychsen fra Sønderborg Kommune har meldt ud med følgende:
Nu melder firmaet Wainø og Thing klar til næste etape. De har gennemgået området – dels gennem kort og dels fysisk.
Næste skridt bliver et møde med folkene bag landskabsanalysen og et par stykker fra landsbyen.

De input, som jeg allerede har fået fra jer via tilsendt mail skulle gerne kunne koges ned og blive skrevet ind i planens videre opfølgning. Denne del vil jeg tage mig af.

Mødet afholdes tirsdag, den 13. maj 2008 ca.kl. 16.30 fra Ullerup Kirke, jeg håber at I kan deltage.

Hilsen Jette Moos

“Dit landskab – Din natur” Møde onsdag den 12. marts 2008

 Opråb!

Kære borgere i og omkring Ullerup.

Der afholdes møde onsdag den 12. marts 2008 kl. 19.30 på Bakkensbro Skole

Projektet “Dit landskab – Din natur” er Ullerup er 1 ud af 4 udvalgte i Sønderborg Kommune.
I den forbindelse mangler vi input, og søger et udvalg af borgere og interessegrupper, til at sidde i et udvalg, der sammen med en landskabsarkitekt kan udpege områder i Ullerup og omegn, som kunne være interessante at reetablere eller forbedre.
Marianne Tychsen foreslog at vi skulle forsøge med forskellige brugere og nogen der ved noget om det historiske omkring områder.
Af interessegrupper kunne f.eks. være:

• Skolen
• Børnehaven
• Historisk forening
• Menighedsrådet
• Lokale foreninger.

Og om projektet på Sønderborg Kommunes hjemmeside på www.sonderborg.dk/nyheders.aspx?id=243&ident=480

Skriv til os på kontakt@au-laug.dk

Eller kontakte mig på Tlf. 74 46 11 30

Med venlig hilsen
Asmus Madsen

Avnbøl Ullerup Landsbylaug.
Dit lokale Talerør

Borgermøde om naturen i Ullerup & omegn d. 16-01-08

Dit Landskab – Din Natur. Borgermøde i Ullerup.

Husk borgermøde på Bakkensbro skoles bibliotek på onsdag den 16.1. 19.30-21.30.

Kom med ideer til, hvordan naturen og landskabet omkring Ullerup skal udvikles. Mødet er en udløber af Landsbylaugets tilmelding til Sønderborg Kommunes projekt: Dit Landskab – Din Natur.

Omkring 1.2. 2008 går selve landskabsplanlægningen i gang. Så hvis du har ideer, der skal med eller områder, der skal kigges på så mød op og giv din mening til kende.

Se mere på laugets hjemmeside www.au-laug.dk og om projektet på Sønderborg Kommunes hjemmeside på www.sonderborg.dk/nyheders.aspx?id=243&ident=480 .

Kontaktpersoner:                                                             Asmus Madsen

Marianne Tychsen                                                           Formand Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

Naturafdelingen                                                               74461130
Sønderborg Kommune                                                    21763130

88725462 (8-12)