Kategoriarkiv: GenerationsX

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug indkalder til generalforsamling

….samt foredrag om Generationskryds – Hvad kan vi bruge Avnbølsned til?

den 8. marts 2010 Kl. 19.30 på
det gamle kommunekontor

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Laugets fremtidige arbejde
6. Forelæggelse af budget
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter
8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage

Klik på billede for at se indkaldelse

GenerationsX

I weekenden d. 23/4-24/4 deltog Avnbøl-Ullerup Landsbylaug sammen med 3 frivillige fra lokalområdet til GenerationsX på Sandbjerg Slot.

GenerationsX er baseret på et spil der hedder Future City Games og er et spil udviklet af British City Council. Formålet med spillet er at udvikle og forbedre livet i byer.

Ideén er at man starter med at definere globale såvel som lokale udfordringer i forhold til at bo i en landsby. Derefter finder man ti idéer der kan imødekomme en eller flere af disse udfordringer. Til sidst skal man så udvælge én af de ti idéer man vil arbejde videre med i resten af forløbet.

Repræsentanterne fra Avnbøl-Ullerup valgte at arbejde videre med projektet Avnbølsned. Læs mere om Avnbølsned i den seneste udgave af AU-Posten. Da de fysiske rammer omkring projektet allerede er på blads, blev der her fokuseret på hvilke aktiviteter man kan lave med sådan et område og hvordan man kan samle landsbybyens beboer på tværs af generationer med sådan et projekt.

Gruppen præsenterede idéen foran bl.a. borgmestre og andre politikere. 1. Pladsen på 40.000 danske kroner gik til Dynt-Skelde.  Gruppen fra Avnbøl-Ullerup fik dog 20.000 kroner med hjem til at udvikle projektet i Avnbølsned med.

Klik her for at se gruppens præsentation.

Gruppen bestod af:

Anne Østergaard
Christel Lind
Nette Kristensen
Lars Christian Jensen

Billeder fra GenerationsX kan ses her.