Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Et kort ref. fra borgermødet d.16-01-08 om din natur i Ullerup.

Det var et vellykket møde med ca. 20 deltagere.

Formand Asmus Madsen bød velkommen og gav ordet til Marianne Tychsen.

Marianne Tychsen er ansat af Sønderborg Ny kommune til at hjælpe lokalsamfund med at gøre deres landsbyer mere attraktive for både nuværende beboere og tilflyttere.

Efter en kort introduktion omkring Din landskab – Din natur blev vi delt op 3 i grupper, hvor en fra au-laug skulle være referent.

Grupperne skulle derefter hver især komme med deres forslag.

Der blev snakket en del om trafiksikkerhed i Ullerup by.

Ved etableringen af den nye rundkørsel kunne der ønskes en indkørsel til SAF fra Langbro, så den tunge trafik på Kalvetoft kunne undgås, samtidig skulle Kalvetoft og Molteshøj udkørsel til Aabenraavej sløjfes. Desuden skulle udkørselen ved vandværket gøres nemmere for større køretøjer, så Kirkepold blev aflastet bl.a. ved containerkørsel m.m.

Vi snakkede en del om stier i og omkring Ullerup samt om en bynær skov, og brolægning af torvet ved kirken.

Der var også et forslag fremme om en udkigspost tæt ved Tranekær.

Udenfor nærområdet snakkede vi om, at vi skulle passe på ikke at forstyrre dyrelivet med for meget trafik. Det vil jage dele af dyrelivet væk.

Som samtaleemne var også omfartsvej i forbindelse med den nye motorvej, den skulle så gå fra langbro ved slagteriet udenom Ullerup og Avnbøl til motorvejen.

I forbindelse med øget industri pga. motorvejsforbindelsen, ville det være fint med nye byggegrunde både bag ved Kalvetoft/Kirkepold, men også i forbindelse med Rosenvej.

Vi havde også en diskussion om den kommende cykelsti til Gråsten. Som vi ser det er der to linier den kan følge. Enten langs vejen til Adsbøl, eller langs jernbanen nord om Adsbøl og ned til den eksisterende sti der går ned til kongevej langs jernbanen.

Der er stadig mulighed for input. Der er sikkert noget og måske større ting vi har glemt.

Vi blev opfordret til at finde et udvalg af forskellige interessegrupper. Skolen, menighedsrådet, sport, gymnastik, jagt, landbrug, ældre, og unge, gamle lokal borger og tilflytter, osv.

Det udvalg bliver inviteret på en tur rundt i landskabet, sammen med en landskabs arkitekt, hvor de skal finde de muligheder der er i området.

Efter turen, ca. kl. 16. bliver der endnu et borgermøde hvor alle kan komme og høre hvad udvalget og arkitekten er kommet frem til. Der vil der blive mulighed for en lille diskussion om hvad der er set gennem dagen.

Hermed en opfordring til at gribe muligheden for at komme med din mening.

Avnbøl Ullerup Landsbylaug.
Dit lokale Talerør 

kontakt@au-laug.dk

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup