Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Børneunivers i Avnbøl – Ullerup ???

Ja spørgsmålstegnene i overskriften siger vidst det hele – det er endnu uvist om vi får lov til at lave et rigtigt børneunivers her hos os.

Som flere nok har læst og hørt, så har forvaltningen, på politisk opfordring, udarbejdet en stor ny rapport ” Fremtidens skole”, og den er i fredags blevet sendt til byrådet. Når man gennemgår den, støder man på 4 forskellige scenarier, hvor der bla. peges på lukning af skoler, ændring af skoledistrikter samt mange andre forslag. Det er vigtigt at forstå, at det er foreløbige mulige forslag til politikerne, som vi alle efterfølgende skal udtales os til.

Interesserede kan se den fulde rapport inkl. tidsplan på:

http://www.sonderborgkommune.dk/PasningOgSkolegang/FremtidensSkole.aspx

Skolebestyrelsen har fået rapporten tilsendt og skal på de næste møder lave et høringssvar til forvaltningen. Det vil naturligvis pege på vigtigheden af at bevare vores skole og børne-have, mhp. at udbygge det til et egentligt børneunivers.


Med den indledning kunne man jo tænke frygtelig mange skrækscenarier, men lad mig slå en ting helt fast: SÅ længe der ikke er taget nogen beslutning og meldt officielt ud fra politisk niveau i Sønderborg kommune – så længe vil vi fortsat arbejde hen i mod etableringen af et børneunivers her hos os. Børnehaven og skolen er løbende i gang med at udbygge samarbejdet, og vi mødes jævnligt i forskellige sammenhænge:

  • møder på ledelsesniveau
  • møder vedr. fortsat fokus på overgang fra børnehave og skole
  • afleveringsmøder hvor kommende skolebørn gennemgåes udfra materialet ”den røde tråd”
  • planlægningsmøder om den kommende fælles sommerfest d. 26. maj

Herudover planlægges der pt. et stort arrangement d. 30 sep. For alle ledere og d. 1. oktober for hele personalegruppen på de små skoler, med overskriften ” samarbejde børnehave, skole og SFO ”, hvor vi alle med hjælp fra to konsulenter fra Gladsaxe kommune vil få endnu større fokus på vores fortsatte samarbejde.

Kort sagt kan man på trods af ovenstående indledning slå fast, at Børnehave, skole og SFO fortsat har et overordnet mål:

Etablering af Børneunivers Avnbøl – Ullerup !

Mvh.

Kirsten og Søren

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup