Bevilliget cykelsti mellem Avnbøl og Adsbøl

AU-Laug har forespurgt Sønderborg kommune vedrørende rygter omkring cyklesti mellem Avnbøl og Adsbøl

Vi har fået følgende svar:

Vedrørende den kommende cykelsti mellem Adsbøl og Avnbøl, så er den på nuværende tidspunkt budgetlagt til udførelse i 2010. Det kan dog altid ske ændringer i prioriteringen, da mulighederne for en gennemførelse af anlægsprojekter af denne art, altid vil være afhængig af den økonomi der er til rådighed.

Med hensyn til stiens linieføring, så er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvordan den skal være.

Venlig hilsen
Leif Louring-Andersen
Afdelingsleder
Sønderborg Kommune

Fagcenter Teknik l Veje og Trafik

Vi kunne godt tænke os ideer og kommentarer til hvor cykelstien skal ligge..

Avnbøl Ullerup Landsbylaug
Dit lokale Talerør

1 thought on “Bevilliget cykelsti mellem Avnbøl og Adsbøl

  1. Hanne

    Hvor fint, at cykelstien bliver lavet, men det er mange år at vente. Kan det fremskyndes lidt? Vi glæder os fra Adsbøl Borgerforening over det gode samarbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *