Spring til indhold

Sundeved Gynmastikforening

Foreningen “Lette Fjer`s” overordnede formål er at: bidrage ældre personer i gang.

Dyrke hobbyen badminton i et lukket fællesskab.
Vi mødes en gang ugentligt på torsdage kl. 19.30 i vinterperioden oktober til april.

Foreningen har ingen formand, men en ansvarlig kontaktperson, som i sæsonen 2014 / 2015 er:

Torben Harder
Snogbækvej 11
6400 Sønderborg

tlf. : 7446 9333 / 6177 1808

e-mail: torbenharder@bbsyd.dk

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup