Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Avnbøl – Ullerup Landsbylaug generalforsamling d. 25 marts kl. 19.00 på Bakkensbro.

Kom til Avnbøl – Ullerup landsbylaug ´s  generalforsamling og hør nærmere om hvad vi har lavet, og har planer for med fremtiden.

_____________________________________________________________________________________

Avnbøl-Ullerup landsbylaug

indbyder til generalforsamling

Onsdag d. 25. marts klokken ca. 19.00

(efter fællesspisning)

i foreningslokalerne på Bakkensbro

Med dagsorden iflg. vedtægter.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Laugets fremtidige arbejde
6. Forelæggelse af budget
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.

 

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup