Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Bo Bonde

Hej natur brugere og nydere.

Invitation til formøde om naturen Onsdag d. 12-03 2008  Kl. 19.30 på Bakkensbro bibliotek. Alle interesserede er velkomne heriblandt Dagplejer. Børnehave. Skole / SFO. Jægere. Naturfolk. Se

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde.

Hermed indkaldes til Bestyrelsesmøde nr. 1. – 2008 Avnbøl Ullerup landsbylaug Mandag d. 10. marts kl. 19.30 Avnbøløstenvej 24 Med følgende dagsorden. 1. Konstituering af den

Læs mere

Medborgerhus

Vi i Avnbøl-Ullerup Landsbylaug har gennem længere tid forsøgt at få et medborgerhus op at stå i forbindelsen med Bakkensbro Skole. For at få bevilliget pengene

Læs mere

Annoncører

I forbindelse med AU-Laugs hjemmeside vil vi tilbyde selvstændige og foreninger at kunne annoncere på siden. Pengene vil gå til udarbejdelse af tegninger og byggeplaner

Læs mere