Spring til indhold

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

- Dit lokale talerør

Generalforsamling

Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
18/02/2009
00:00

Kategorier
Ingen Kategori


med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Laugets fremtidige arbejde
6. Forelæggelse af budget
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 7 dage inden generalforsamlingen.

Før generalforsamlingen, vil Bjarne V. Poulsen, afdelingsleder ved miljø i Sønderborg Kommune, komme og fortælle i en times tid om kommunens politik på området for miljø og affald.

Sted: Biblioteket-BakkensbroSkole

Link:

Del på Facebook

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup