Månedsarkiv: maj 2009

Borgermøde om udviklingsplanen er veloverstået

I dag havde vi indkaldt til borgermøde omkring udviklingsplanen for vores område.
Fra laugets bestyrelse skal der lyde en stor tak til de fremmødte for deres input, ideer og tanker.
Vi vil i den kommende tid fortsat arbejde videre med udviklingsplanen, og håber at vi på den anden side af sommerferien kan præsentere en udviklingsplan.

Hvis der sidder nogen og tænker “vi var forhindret, men har nogle tanker”, så er I mere end velkommen til at sende dem til os.

På bestyrelsens vegne
Hanne V. Jensen

Tirsdag d. 19 maj – Udviklingsplan i Avnbøl-Ullerup

Sønderborg Kommune har i kommuneplanen for 2005-2017 sat landsbyer og landsbymiljøer på dagsorden. I den forbindelse har Sønderborg kommune ønsket, at alle landsbyer laver en udviklingsplan.

En udviklingsplan, som har det formål at få beskrevet, hvilke visioner man har for sit område, samt beskrivelse af hvilke tiltag, man gerne vil lave over den kommende årrække.

Det er også tanken, at udviklingsplanen kan bruges til at skabe en dialog med politikerne om vores område og bruges som grundlag for at søge midler til tiltag, man gerne vil lave i sin landsby.

Det sker på skolens bibliotek

Tirsdag den 19. maj klokken 19.30

Lad os høre hvad du synes, der skal ske af udvikling i vores område.

Lad vores tanker og ønsker flyve højt – hvordan skal vores område se ud om fx 15 år?

Hvad kunne vi tænke os?

  • Skal vi arbejde for sikre skoleveje?
  • Hvordan kan vi samles i området – et medborgerhus?
  • Natur i området – skal vi arbejde for en naturlegeplads i Avnbøl Sned og en sti derud?
  • Kan vi skabe mulighed for nye arbejdspladser og nye boliger?

En ting er sikkert – udvikling kan vi kun skabe, hvis vi står sammen –

så mød op og sæt dit fingeraftryk i den kommende udviklingsplan for området!

For at hjælpe os på vej med en udviklingsplan for området kommer Julie Thorsø Hansen fra Sønderborg kommune.

Bestyrelsen


 
 
 
 
 

Nyhedsbreve, Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

Vi har i bestyrelsen vedtaget, at give alle interesserede i vort område, mulighed for at abonnere på nyhedsbreve omkring hvad der sker i området via lauget m.m.

Pt. har vi udvalg der arbejder med følgende:

  • Trafikken i og omkring Avnbøl-Ullerup (Rundkørsel – Motorvej – m.m.)
  • Natur i og omkring Avnbøl-Ullerup (Stier – Tranekær – m.m.)
  • Medborger/Aktivitetshus

Derfor opfordrer vi alle som har interesse, at maile jeres mailadresse ind på kontakt@au-laug.dk med ref. til en eller flere af ovenstående emner.

Bestyrelsen