Månedsarkiv: februar 2008

Konstituerende bestyrelsesmøde.

Hermed indkaldes til
Bestyrelsesmøde nr. 1. – 2008
Avnbøl Ullerup landsbylaug

Mandag d. 10. marts kl. 19.30
Avnbøløstenvej 24

Med følgende dagsorden.

1. Konstituering af den nye bestyrelse.
2. Analysering og gennemgang af Generalforsamlingen.
3. Gennemgang af vor hjemmeside www.au-laug.dk
    Svend Ove viser hjemmeside incl. kalender og
    opsætning til mail adr. kontakt@au-laug.dk
4. Eventuelt.
5. Nyt møde.

Med venlig hilsen

Svend Ove Edemann

Efter et godt møde, og generalforsamling med 20 fremmødte.

Efter et godt møde, og generalforsamling med 20 fremmødte.
Hvor vi blandt andet, drøftede nærmiljøet, og snakkede en del om trafiksikkerheden i forbindelse med motorvejens komme. Nedsatte vi et udvalg med trafikken som arbejdsområde.
Vi snakkede også om naturen, og om de muligheder der er i den i fremtiden.
Vi fik også en debat om hvordan vi gør os selv mere synlig, for vores borgere.
Jeg som formand vil gerne takke de fremmødte, den afgående bestyrelse for et godt år. Og jeg ser frem til et godt samarbejde fremover i den nye bestyrelse. Samt velkommen til vore nye bestyrelses medlemmer.
Første møde i den nye bestyrelse er d. 10-03-08 kl. 19.30. med første punkt der er konstituering.
Asmus Madsen Formand.

Medborgerhus

Vi i Avnbøl-Ullerup Landsbylaug har gennem længere tid forsøgt at få et medborgerhus op at stå i forbindelsen med Bakkensbro Skole. For at få bevilliget pengene til byggeriet, skal der foreligge tegninger og en byggeansøgning.

Da udarbejdelse af tegninger ikke er gratis, vil borgerne i området få mulighed for at støtte dette initiativ.

Annoncører

I forbindelse med AU-Laugs hjemmeside vil vi tilbyde selvstændige og foreninger at kunne annoncere på siden.

Pengene vil gå til udarbejdelse af tegninger og byggeplaner for opførelse af vores medborgerhus på Bakkensbro Skole.

Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen, eller skrive på kontakt@au-laug.dk

Mvh. Bestyrelsen