Månedsarkiv: januar 2008

Generalforsamling 2007

Avnbøl Ullerup landsbylaug
Indkalder til generalforsamling d. 26-02-08.
Kl. 19.30 på bakkensbro skoles bibliotek.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Laugets fremtidige arbejde.
6. Forelæggelse af budget.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er vi vært på en kop kaffe og en bolle med pålæg eller ost.

Vi vil fortælle om hvad vi laver og ligge på til en snak om nærmiljøet.

Se mere på https://www.au-laug.dk

Avnbøl Ullerup Landsbylaug.
Dit lokale talerør.

Et kort ref. fra borgermødet d.16-01-08 om din natur i Ullerup.

Det var et vellykket møde med ca. 20 deltagere.

Formand Asmus Madsen bød velkommen og gav ordet til Marianne Tychsen.

Marianne Tychsen er ansat af Sønderborg Ny kommune til at hjælpe lokalsamfund med at gøre deres landsbyer mere attraktive for både nuværende beboere og tilflyttere.

Efter en kort introduktion omkring Din landskab – Din natur blev vi delt op 3 i grupper, hvor en fra au-laug skulle være referent.

Grupperne skulle derefter hver især komme med deres forslag.

Der blev snakket en del om trafiksikkerhed i Ullerup by.

Ved etableringen af den nye rundkørsel kunne der ønskes en indkørsel til SAF fra Langbro, så den tunge trafik på Kalvetoft kunne undgås, samtidig skulle Kalvetoft og Molteshøj udkørsel til Aabenraavej sløjfes. Desuden skulle udkørselen ved vandværket gøres nemmere for større køretøjer, så Kirkepold blev aflastet bl.a. ved containerkørsel m.m.

Vi snakkede en del om stier i og omkring Ullerup samt om en bynær skov, og brolægning af torvet ved kirken.

Der var også et forslag fremme om en udkigspost tæt ved Tranekær.

Udenfor nærområdet snakkede vi om, at vi skulle passe på ikke at forstyrre dyrelivet med for meget trafik. Det vil jage dele af dyrelivet væk.

Som samtaleemne var også omfartsvej i forbindelse med den nye motorvej, den skulle så gå fra langbro ved slagteriet udenom Ullerup og Avnbøl til motorvejen.

I forbindelse med øget industri pga. motorvejsforbindelsen, ville det være fint med nye byggegrunde både bag ved Kalvetoft/Kirkepold, men også i forbindelse med Rosenvej.

Vi havde også en diskussion om den kommende cykelsti til Gråsten. Som vi ser det er der to linier den kan følge. Enten langs vejen til Adsbøl, eller langs jernbanen nord om Adsbøl og ned til den eksisterende sti der går ned til kongevej langs jernbanen.

Der er stadig mulighed for input. Der er sikkert noget og måske større ting vi har glemt.

Vi blev opfordret til at finde et udvalg af forskellige interessegrupper. Skolen, menighedsrådet, sport, gymnastik, jagt, landbrug, ældre, og unge, gamle lokal borger og tilflytter, osv.

Det udvalg bliver inviteret på en tur rundt i landskabet, sammen med en landskabs arkitekt, hvor de skal finde de muligheder der er i området.

Efter turen, ca. kl. 16. bliver der endnu et borgermøde hvor alle kan komme og høre hvad udvalget og arkitekten er kommet frem til. Der vil der blive mulighed for en lille diskussion om hvad der er set gennem dagen.

Hermed en opfordring til at gribe muligheden for at komme med din mening.

Avnbøl Ullerup Landsbylaug.
Dit lokale Talerør 

kontakt@au-laug.dk

Borgermøde om naturen i Ullerup & omegn d. 16-01-08

Dit Landskab – Din Natur. Borgermøde i Ullerup.

Husk borgermøde på Bakkensbro skoles bibliotek på onsdag den 16.1. 19.30-21.30.

Kom med ideer til, hvordan naturen og landskabet omkring Ullerup skal udvikles. Mødet er en udløber af Landsbylaugets tilmelding til Sønderborg Kommunes projekt: Dit Landskab – Din Natur.

Omkring 1.2. 2008 går selve landskabsplanlægningen i gang. Så hvis du har ideer, der skal med eller områder, der skal kigges på så mød op og giv din mening til kende.

Se mere på laugets hjemmeside www.au-laug.dk og om projektet på Sønderborg Kommunes hjemmeside på www.sonderborg.dk/nyheders.aspx?id=243&ident=480 .

Kontaktpersoner:                                                             Asmus Madsen

Marianne Tychsen                                                           Formand Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

Naturafdelingen                                                               74461130
Sønderborg Kommune                                                    21763130

88725462 (8-12)

vores ansøgning til din natur

                                                                                                      Ullerup d. 30.10.07 Marianne Tychsen NaturafdelingenSønderborg KommuneHer er nogle forslag fra Avnbøl-Ullerup Landsbylaug, som vi gerne vil have bistand til at arbejde videre med.  1.      Vi kunne tænke os en brostensbelægning af kirkepladsen, så den kan passe til de gamle bevaringsværdige huse der ligger omkring pladsen.

2.      Byggegrunde bag ved Rosenvej til børnefamilier og et Ollekollebyggeri bag ved Kapelleniet (Kirkepold)

3.      Forny og synliggøre de eksisterende stier, kirkestien og stien bag ved Rosenvej.

4.      En sti, som optegnet på bilag, til Avnbølsned skov.Dette er vores prioritering, men vi vil glæde os til den hjælp vi kan få.Venlig hilsen  Bestyrelsen forAvnbøl-Ullerup Landsbylaug    

oplæg til din natur i Sønderborg kommune. 3. oktober

3. oktober 2007

Til formænd for Landsbylaug i Sønderborg Kommune

Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

Andreas Andersen fra DN Sønderborg

Turistchef Lisbeth Holm Møller

Sønderborg Kommune sætter fokus på naturen og landskabet omkring kommunens landsbyer på en minikonference for repræsentanter for alle landsbylaug. Deltagerne skal bidrage med input til, hvordan vi kan arbejde videre med natur- og landskabsressourcerne for at gøre landsbyerne mere attraktive og skabe grundlag for bosætning og evt. udvikling af arbejdspladser.

Minikonferencen finder sted:

Torsdag den 25.10. kl. 19.30 på Fjordhotellet i Augustenborg

Ud fra input på konferencen udpeges der fem landsbyer, som med bistand arbejder videre med en mere omfattende landskabsanalyse, hvor de ressourcer, der allerede er til stede kortlægges og der laves en plan for naturen og landskabet. Planen kan skabe en større opmærksomhed på de landskabelige omgivelsers betydning for bosætning og etablering af arbejdspladser. Planen kan evt. lægges på laugets hjemmeside.

Resultaterne fra arbejdet med de fem landsbyers landskabsplaner skal munde ud i et ressourcekatalog, der kan tjene til inspiration for de andre landsbyer i kommunen. De gode ideer, der kommer frem undervejs kan hjælpe andre landsbyer til at gøre landskabet til en vigtig faktor for landsbyens synlighed.

NB Hver laug har mulighed for at sende 5 personer til konferencen. Denne invitation er kun sendt til formændene for laugene og det er derfor laugenes eget ansvar, at sammensætte en gruppe, der ønsker at deltage. Inddrag også gerne institutioner eller foreninger, der benytter landsbyens nærområde.

På konferencen er der også inviteret politikere fra Teknik- og Miljøudvalget som observatører og repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Ferieregion Sønderborg, der kan bidrage til specialviden i forløbet.

På konferencen vil der være indlæg fra forskellige fagpersoner og herefter vil der være åben debat, hvor det er vigtigt, at repræsentanterne fra laugene fremkommer med konkrete problemstillinger og/eller ideer fra deres nærområde. I forløbet op til, er der annonceret i dag- og ugeblade, så beboere i og omkring landsbyerne har mulighed for at frembringe og evt. koordinere deres ønsker og ideer via laugsrepræsentanterne.

Kontaktperson/ Hvis du vil vide mere: Marianne Tychsen, Naturafdelingen, Sønderborg Kommune 88725462/27905462 (9-12).

Dit landskab – Din natur.

Invitation til minikonference