Landsbylaugets BAKC-udvalg

Landsbylauget er paraplyorganisation for BAKC
Under landsbylauget er et selvstændigt udvalg, som fordeler foreningerne,laver regler for brugen af huset, er bygningsansvarlige, låner lokaler ud og udlejer festsalen!
Et medlem fra landsbylauget er formand for udvalget og vedkommende sætter så i fællesskab med andre resten af holdet.
Udvalget som det ser ud 2016 – 2017:
Formand: Johannes Reimer Hansen, 2006hansen@gmail.com 61 71 57 56
Sekretær: Agnete Bonde, agnete@breinbjerg.dk
Kasserer: Henning Larsen, hknl@live.dk
Pedel: Helge Mathiesen, helge.matthiesen@post.tele.dk 23 64 95 59
Udlejning: Helga Staugaard, hstaugaard@gmail.com 61 71 14 02
Udlejning: Bente Callesen, bec-hjc@bbsyd.dk
Grønne områder: Familiekollektivet Nøddebo hjælper med områderne