Grønlænderforeningen ULO

Grønlænderforeningen ULO
er en forening hvis formål er socialt samvær og sang i et åbent fællesskab.
Foreningen mødes en gang ugentligt på tirsdage, mellem kl. 19 og ca. 21.

Ansvarlig formand er
Susanne Nissen
Kløverlykke 14, Hørup, 6470 Sydals
tlf.: 2163 5005
mail: sunis@stofanet.dk

Formandssuppleant:
Hanne Heilmann
Brovejen 83
6310 Broager
tlf.: 4226 5636
Mail: rinco47@live.dk