Foreninger

Skulle der være foreninger som ønsker med på siden, eller foreninger der har rettelser, så vil de blive indført ved henv. til webmaster webmaster@au-laug.dk
Sundeved Tennis Club
Esben Jensen
Gl Landevej 6B V. Sottrup
Tlf: 74 46 72 58 / 60 15 72 58
Mail: ej@nydamskolen.dk
Cykelklubben Nix Tempo
Kristian Røjgaard

Dagplejen
Nette Kristensen
Tlf: 74 46 18 24
Mail: nettekr@gmail.com

Avnbøl Jagtforening
Lorenz Peter Lorenzen
Avnbøløstenvej 69, Avnbøl
Tlf: 74 46 13 72 / 23 25 69 52
Mail:tingvejgaard@gmail.com

Badminton
Lorenz Lei
Tlf: 61 72 54 11
Mail: lorenz.c.lei@gmail.com

Klubben BOBS
Henrik Bennedsen
Tlf: 30 70 08 43
Mail: ahbennedsen@gmail.com
Løbeklubben Tempo
Anne Østergaard
Tlf: 26208304
Mail: famostergaard@ofir.dk
Menighedsrådet i Ullerup Sogn
Lis-Ann Rotem
Langbro 2B, Ullerup
Tlf: 74 46 12 17 / 29 93 00 02
Mail: laro@km.dk
 

Eckersberg Børneunivers
Der er cykelsti hele vejen mellem
Avnbøl-Ullerup-Blans
http://www.eckersberg-friskole.dk/
http://www.facebook.com/VoresEckersberg

Avnbøl Ringriderforening
Formand:
Birgitte Schmidt Tlf. 20 76 88 73
Kasserer:
Helle Hansen Tlf. 61 70 22 72 

Avnbøl/Ullerup Vandværk
Frits Friedrichsen
Tunnelvej 2, Avnbøl
Tlf: 74461977
Mail: fcf@mail.dk
Nydam Mose
Kontaktperson:
Jørgen Lind
Bakkensbro 4, Ullerup
6400 Sønderborg
tlf. 26 24 66 33, cogjlind@os.dk
Historisk Forening for Sundeved
Carl Peter Møller
Guldtoft 4, Avnbøl
Tlf: 74461440
Mail: 461440@mail.dk
Ullerup friv. Brandværn
Kaptajn Jørn Mathiesen
Vestvejen 6, Ullerup
Tlf: 74461851
Mail: kaptajn@ufbr.dk
Lokalhistorisk forening
John Solkær
Bakkensbro 6, Ullerup
74461493
Mail: sundevedarkiv@gmail.com
Sundeved Gymnastikforening
Jutta Østergaard
Tlf: 31 22 10 01
Mail: jutta.oestergaard@gmail.com